Leczenie zaburzeń odbytnicy i odbytu

Dokładna diagnostyka chorób odbytu

Podstawowym badaniem jest badanie per rectum, czyli przez odbyt. Jeśli zachodzi potrzeba, zleca się badania dodatkowe:

  • Anoskopia polega na oglądaniu końcowego odcinka odbytnicy za pomocą wziernika, tzw. anoskopu. W czasie badania lekarz może wykonać proste zabiegi terapeutyczne, a także pobrać wycinek do badania mikroskopowego.
  • Rektoskopia to wziernikowanie; pozwala obejrzeć jelito na długości ok. 30 cm.
  • Kolonoskopia– za pomocą długiego, cienkiego wziernika wykorzystującego technikę światłowodów bada się jelito grube na całej długości.

odbyt