Medycyna pracy

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz 593) zobowiązuje wszystkich Pracodawców do posiadania pisemnej umowy – na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – z podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy.

Oferta obejmuje:

  • kompleksowe badania w zakresie medycyny pracy tj. badanie wstępne, okresowe i kontrolne,
  • indywidualne podejście do każdego klienta (możliwość dojazdów lekarza do zakładów pracy) 

Badanie lekarskie obejmuje:

  • wywiad zawodowy,
  • wywiad chorobowy,
  • badanie przedmiotowe,
  • orzeczenie o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na proponowanym stanowisku.

W przypadku osób pracujących na stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. (Dz. U. nr 69 poz. 332) oferuję:

  • Badania laboratoryjne i specjalistyczne (na miejscu lub w punktach współpracujących)
  • Konsultacje specjalistyczne w zależności od stanowiska pracy