Badanie przewodu za pomocą kapsułki endoskopowej

Znalezione obrazy dla zapytania capsule ENDOSCOpyEndoskopia kapsułkowa jest nowoczesnym badaniem nieinwazyjnym przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem jelita cienkiego i grubego. Można je wykonać ambulatoryjnie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 9-10 lat.

Badanie z zastosowaniem kapsułki endoskopowej służy do szybkiego diagnozowania trudnych przypadków chorób jelita cienkiego i  grubego. Wykonuje się je przy podejrzeniu, że zmiany patologiczne mogą byś zlokalizowane w tej części przewodu pokarmowego. Jednorazowa kapsułka endoskopowa, połykana przez pacjenta i przemieszczająca się biernie przez przewód pokarmowy wraz z perystaltyką jelitową.

Kapsułka, o wymiarach 11 mm x 31 mm, jest na obu końcach wyposażona w miniaturowe kamery. Zostaje aktywowana w momencie wyjęcia z opakowania. Pacjent połyka kapsułkę i rozpoczyna się badanie, które może potrwać do 12 godzin. W czasie badania można wykonywać normalne codzienne czynności. Miniaturowa kamera umieszczona wewnątrz kapsułki wykonuje 4 zdjęcia na sekundę. Kapsułka przesuwa się w przewodzie pokarmowym, a po kilkunastu godzinach jest wydalana w sposób naturalny z organizmu. Dane przesyłane są do rejestratora umieszczonego na pasie wokół talii. Po zakończonym badaniu obrazy z rejestratora są przekazywane do komputera, gdzie podlegają analizie przez lekarza, sama zaś kapsułka jest wydalana przez pacjenta w sposób naturalny.

Wskazania do badania jelitową kapsułką endoskopową

 • niewyjaśnione bóle brzucha
 • biegunki o nieustalonej przyczynie
 • przewlekłe krwawienie z przewodu pokarmowego
 • przewlekła anemia niewiadomego pochodzenia
 • podejrzenie choroby trzewnej – celiakii oraz nadzór nad chorymi z chorobą
 • trzewną ze względu na zwiększone ryzyko chłoniaka i raka
 • podejrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna
 • zespoły polipowatości przewodu pokarmowego
 • podejrzenie guza jelita cienkiego
 • uszkodzenie przewodu pokarmowego po lekowe i po radioterapii
 • badanie przesiewowe u bezobjawowych pacjentów
 • przeciwwskazania do tradycyjnej kolonoskopii z uwagi na obciążenia kardiologiczne czy neurologiczne
 • przyjmowanie antykoagulacyjne uniemożliwiające pobranie wycinków do badania

Kapsułka endoskopowa ma tę przewagę nad innymi badaniami ambulatoryjnymi , że pozwala na uwidocznienie okolic, których zbadanie za pomocą tradycyjnych metod radiologicznych lub endoskopowych daje słabe rezultaty lub jest niemożliwe.