Badania marynarzy

Badania specjalistyczne marynarzy w zakresie morskiego, międzynarodowego świadectwa zdrowia